I recorded this at the TMHT concert in Copenhagen. It’s was during their Twitter question, session and they got asked to rap the song instead of singing it. I missed the last part, but they ended it by saying “And that’s why we make pop music”.

Jeg optog denne video til TMHT koncerten i KBH. Det var under deres Twitter spørgsmål og de blev spurgt om de ikke kunne rappe sangen istedet for at synge den. Jeg fik ikke optaget den sidste del, men de sluttede med at sige “Og det er derfor vi laver pop musik”.

Follow on Bloglovin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *